Ocena brak

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Stosunki wodne

Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011

Pod względem hydrograficznym obszar ten znajduje się w większości w zlewni Supraśli. Przez wschodnie tereny przebiega dział wodny Wisły i Niemna, a przez północne dział wodny Biebrzy i Supraśli, niższego rzędu. Wytworzyły się tu rzadko spotykane torfowiska wysokie, a w dolinach rzek torfowiska przejściowe i niskie. Na rzekach utworzono kilka zbiorników wodnych tj. Czapielówka, Radulin, Komosa, Stanek, Świniogród, Wasilków.

Podobne prace

Do góry