Ocena brak

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Rezerwat "Woronicza"

Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011

Został utworzony w 1989 roku. Położony jest na terenie Nadleśnictwa Supraśl, obręb Sokółka i zajmuje powierzchnię 133,80 ha. Charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem pod względem geomorfologicznym. Centralną jego część zajmuje płaskodenna, miejscami o stromych brzegach, dolina rzeki Woronicza. Płaski teren urozmaicają pagórki moren czołowych i kemy. W rejonie Kopnej Góry występują fragmenty moreny dennej. To zróżnicowanie przejawia się bogactwem zbiorowisk roślinnych. Występuje tu 7 zbiorowisk leśnych, m.in. świerczyna bagienna mszysta, łęg, grąd, a także zbiorowiska łąkowe w obszarze źródliskowym strumienia.

Wśród rzadkich gatunków roślin, rosnących na terenie rezerwatu, wymienić należy: głowienkę wielkokwiatową i dzwonek szczeciniasty oraz 12 gatunków objętych ochroną całkowitą, m.in. buławnik wielkokwiatowy, gnidosz królewski, naparstnica zwyczajna, wierzba borówkolistna, kruszczyk błotny i rosiczka okrągłolistna.

Jest to jeden z nielicznych rezerwatów obejmujących całą zlewnię strumienia wraz z jego strefą źródliskową. Taka forma ochrony zapewnia możliwość trwałego zachowania niezmienionych stosunków wodnych, decydujących o istnieniu całej serii zbiorowisk roślinnych związanych z glebami organicznymi.

W rezerwacie tym występuje 100 - letni starodrzew świerkowy naturalnego pochodzenia. Jest to zespół o charakterze borealnym, związany z glebami murszowo - torfowymi, charakteryzujący się wyraźnym kompleksem kępowo dolinkowym i dużym bogactwem mszaków.

Znajdują się tu również naturalne odnowienia świerkowe (powierzchnia pokryta kilkuletnimi świerkami). W przeciwieństwie do sosny, która na terenie Puszczy Knyszyńskiej odnawia się bardzo trudno, świerk charakteryzuje się silną ekspansywnością.

W części środkowo - wschodniej rezerwatu znajduje się 160 - letni wyłączony sosnowy drzewostan nasienny. Sosna tu rosnąca stanowi materiał gospodarczy najwyższej klasy. Jest ona miejscowego pochodzenia i produkuje doskonałej jakości materiał nasienny, zachowujący rodzimą pulę genową.

Z pozyskanych nasion, w licznych szkółkach leśnych, produkuje się sadzonki wykorzystywane później do odnowień zrębów, zalesień itp. W drzewostanach nasiennych, za wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych, nie przeprowadza się żądnych zabiegów gospodarczych.

Podobne prace

Do góry