Ocena brak

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Rezerwat Krasne

Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011

Został utworzony w 1990 roku. Ten niewielki obiekt o powierzchni 83,61 ha leży po prawej stronie szosy Białystok - Supraśl, w pobliżu stawów rybnych Polskiego Związku Wędkarskiego. Zabiegi hydrotechniczne i okresowe regulacje stanu wody w stawach mają duży wpływ na stosunki wodne w rezerwacie.

Płaski teren porastają dobrze wykształcone zbiorowiska, głównie borowe. Znaczny obszar zajmuje starodrzew. Dominuje zdecydowanie bór iglasty podmokły. W części środkowej rezerwatu występuje kontynentalny bór sosnowy, natomiast w części północnej i północno - wschodniej, bór iglasty świeży. Dwa kolejne zespoły: świerczyna bagienna oraz ols występują w południowo - zachodnich partiach rezerwatu.

Lista roślin chronionych obejmuje 6 gatunków. Są to:

. wawrzynek wilczełyko

. widłak jałowcowaty

. widłak gożdzisty

. widłak spłaszczony

. widłak wroniec

. tajęża jednostronna

Rezerwat znany jest z występowania sosny ekotypu supraskiego; drzewostany z panującą sosną zajmują 65 % powierzchni rezerwatu.

Występuje tu bór iglasty podmokły. Jest to dość często spotykany w Puszczy Knyszyńskiej zespół roślinny o charakterze borealnym, wykształcający się na glebach brunatnych i rdzawych, stanowiąc najczęściej jedną ze sfer roślinnych, okalających torfowiska wysokie. Niekiedy spotyka się go na niskich tarasach nadrzecznych. W rezerwacie "Krasne", ze względu na bliskość drogi, gruntów rolnych, osady leśnej i stawów zespół ten nie jest wykształcony typowo.

Podobne prace

Do góry