Ocena brak

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Rezerwat Jałówka

Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011

Został utworzony w 1990 roku. Jest to rezerwat częściowy. Zajmuje powierzchnię 277 hm. Za utworzeniem rezerwatu przemawiały duże walory przyrodnicze obiektu, zwłaszcza: znaczne zróżnicowanie ekosystemów ( leśnych, wód płynących, źródliskowych ), różnorodność zbiorowisk roślinnych, występujących w naturalnej, niezniekształconej postaci, unikalne biocenozy śródleśnych osad ludzkich, urozmaicony krajobraz z charakterystycznymi dla Puszczy Knyszyńskiej układami geomorfologicznymi oraz czysty, o naturalnym przepływie strumień Jałówka.

O dużej atrakcyjności rezerwatu decyduje głównie zróżnicowanie krajobrazowe obiektu. Dolinę Jałówki otaczają wzgórza morenowe o znacznych deniwelacjach i stromych zboczach, których nachylenie dochodzi niejednokrotnie do 30°. Z niektórych miejsc, mimo zasłaniających drzew rozciąga się ciekawy widok na dolinę Jałówki oraz rzekę Supraśl.

Zbiorowiska roślinne przyporządkowane są trzem odrębnym seriom rozwojowym, reprezentującym cały przekrój roślinności Puszczy Knyszyńskiej:

a) seria wysoczyznowa: związana jest z suchymi, wysoko położonymi siedliskami z głębokim poziomem wód gruntowych. Należą tu:

. bór iglasty

. grąd

. bór iglasty wielogatunkowy

. kontynentalny bór sosnowy

b) seria hydrofilna: znajdująca się pod wpływem wód podziemnych wypływających spod wysoczyzny.

Zaliczamy tu:

. grud świerkowy

. jegiel

. łęg

c) seria torfowiskowa: związana z glebami torfowymi. Należą tu szeregi prowadzące od zarośli wierzbowo - brzozowych do świerczyny bagiennej.

Ogółem w rezerwacie występuje 9 zespołów roślinnych, z których najciekawszy jest grud świerkowy, występujący w najbliższym sąsiedztwie strumienia. Jest to zespół o wybitnie tajgowym charakterze, spotykany w Puszczy Knyszyńskiej bardzo rzadko.

Walory przyrodnicze podkreśla fakt występowania 9 gatunków chronionych. Są to: tajęża jednostronna, widłak jałowcowaty, pomocnik baldaszkowy, lilia złotogłów, naparstnica zwyczajna, widłak goździsty, wawrzynek wilczełyko, widłak wroniec i storczyk plamisty.

Podobne prace

Do góry