Ocena brak

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Fauna

Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011

Teren ten jest miejscem bytowania 154 gatunków ptaków w tym 139 gatunków lęgowych. Z rzadkich gatunków występuje tu między innymi bocian czarny, żuraw, orlik krzykliwy, dzięcioł trójpalczasty, kruk. Duże populacje osiągają gatunki tajgowe, takie jak: orzechówka, gil, krzyżodziób świerkowy i inne. Do cennych gatunków należą również kuraki leśne tj. jarząbek, cietrzew, głuszec. Ptaki znalazły tu dogodne warunki rozwoju.

Najbardziej znanym przedstawicielem fauny jest jeleń osiągający tu duże rozmiary i poroże. Dużą liczbę jak na ten gatunek tworzą: rysie i wilki, szacowane na 40 sztuk.

Odpowiednie warunki do bytowania znalazł tu żubr introdukowany w 1973 roku, którego stado zwiększyło się z 5 do 14 sztuk. Liczne ostoje tworzą również łoś, sarna, borsuk, bóbr i od niedawna jenot. Zlokalizowano również 16 gatunków drobnych ssaków, z których 7 jest objętych ochroną, a 5 z nich należy do bardzo rzadkich, jak np. orzesznica czy koszatka.

Podobne prace

Do góry