Ocena brak

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ

Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej to rozległy kompleks leśny rozciągający się na północ od Białegostoku i zajmujący 73094 hektarów, z otuliną 125349 hektarów. Niedostrzegany przez naukowców i turystów, zapatrzonych w sąsiednią Puszczę Białowieską, późno doczekał się uznania. W 1970 r. utworzono tu dwa niewielkie rezerwaty przyrody. Na następne przyszło czekać kilkanaście lat. Dopiero w maju 1988 roku, doceniając niepowtarzalne walory przyrodnicze tego obiektu, powołano do życia Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. prof. Witolda Sławińskiego.

Ogólna charakterystyka parku

Pod względem geobotanicznym teren ten wykazuje wiele cech wspólnych, znajdując się w Okręgu Puszczy Knyszyńskiej, Krainie Białowiesko - Knyszyńskiej w Dziale Północnym. Charakterystyczną cechą występującej tu roślinności jest jej wybitnie borealny charakter, a także współistnienie zbiorowisk mających swoje optima rozwoju w Europie Środkowej i Południowo -Wschodniej. Ogółem występują tu 23 zespoły leśne i zaroślowe. Skład gatunkowy drzew stanowi sosna w 70 % i świerk w 15 % , dominując nad pozostałymi gatunkami. Pod względem wiekowym przeważają drzewostany 40 - 70 letnie. Stwierdzono tu występowanie 62 roślin chronionych i rzadkich.

Podobne prace

Do góry