Ocena brak

Paradoks spekulacyjny.

Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011

 

Kolejnym przykładem nietypowego zachowania się nabywców jest paradoks spekulacyjny. Zdarza się bowiem, że konsument nabywa towary w większej ilości, jeżeli ich cena wzrasta, przewidując jej jeszcze większy wzrost. Jeżeli zaś cena dobra spada, konsumenci powstrzymują się od zakupów.

Zjawisko takie jest podstawą funkcjonowania giełdy papierów wartościowych,

obserwowane jest również w warunkach nasilającej się inflacji.

Podobne prace

Do góry