Ocena brak

Paradoks snoba.

Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011

 

Jeszcze innym przypadkiem, podobnym do opisywanego wyżej paradoksu Veblena, choć o nieco innych przyczynach jest paradoks snoba. Sytuacja ta dotyczy dóbr luksusowych ( jachty, futra, biżuteria, drogie samochody itp. ), nabywanych nie ze względu na ich wartości użytkowe, lecz na prestiż, o którym świadczy ich posiadanie. W takim przypadku, zapotrzebowanie na te dobra rośnie w miarę wzrostu ich ceny. Posiadanie bowiem drogiego, niedostępnego cenowo dla większości nabywców produktu podnosi według nabywcy jego statut społeczny. Konsumpcja ma w tym wypadku charakter ostentacyjny.

Podobne prace

Do góry