Ocena brak

Paradoks Giffena

Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011

 

Pierwszy z obserwowanych na rynku paradoksów to paradoks Roberta Giffena ( 1837 – 1910 ), angielskiego statystyka, który analizował zachowania konsumpcyjne najuboższych rodzin irlandzkich pod koniec XIX wieku.

Paradoks ten związany jest z efektem dochodowym wywołanym wzrostem cen dóbr niższego rzędu ( np. ziemniaków, chleba ). Towary te mają duży udział w ogólnych wydatkach najbiedniejszych gospodarstw domowych, stąd wzrost ich ceny powoduje silny spadek ich dochodów realnych. Nietypowe zachowanie nabywców objawia się w zwiększeniu zakupów tych produktów, a zatem w zmianie struktury ogólnego spożycia.

Zjawisko to ma dość proste wytłumaczenie. W przypadku wzrostu ogólnego poziomu cen (w tym również cen dóbr niższego rzędu ), towary te i tak pozostają nadal stosunkowo najtańsze na rynku. Stąd ubogie rodziny zwiększają zapotrzebowanie na wyżej opisane produkty, rezygnując z konsumpcji pozostałych artykułów żywnościowych ( np. mięsa, warzyw, owoców itd. ).

Podsumowując, paradoks Giffena dotyczy dóbr niższego rzędu, których wzrost ceny wywołuje wystąpienie efektu dochodowego silniejszego aniżeli efekt substytucyjny. Towary cechujące się tą właściwością nazywamy „ dobrami giffenowskimi „ Należy zauważyć, że dobra giffenowskie zawsze są dobrami niższego rzędu, lecz nie każdy towar niższego rzędu musi być dobrem Giffena.

Podobne prace

Do góry