Ocena brak

PAPEN FRANZ von (1879-1969) - polityk

Autor /emil Dodano /28.02.2011

Kanclerz Niemiec od 1932 r. , zaufany współpracownik prezydenta Hinden-burga, odegrał ważną rolę w przeło­mowym okresie lat 1931-33, torując Hitlerowi drogę do władzy i popiera­jąc jego kandydaturę na kanclerza. Od 1933 r. był wicekanclerzem w pierwszym rządzie Hitlera. W 1934 r. został ambasadorem w Wiedniu i aktywnie uczestniczył w przygotowaniu *Anschlussu Au­strii.

Od 1939 do 1945 r. był ambasa­dorem Niemiec w Turcji i w wyniku jego działań obydwa państwa zawar­ły w 1941 r. pakt przyjaźni, aczkolwiek Ankara nie podjęła współpracy wojskowej z Rzeszą. Oskarżony o popełnienie zbrodni przeciw poko­jowi stanął przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w *No-rymberdze i został uniewinniony.

W 1946 r. sąd niemiecki skazał go na 8 lat pracy przymusowej i konfiskatę majątku. W 1949 r. wyszedł na wol­ność na mocy wyroku sądu apelacyj­nego (sprawę majątkową przegrał).

Podobne prace

Do góry