Ocena brak

PANTEON, miesięcznik nauk.-społ.-lit.

Autor /Like Dodano /13.03.2012

PANTEON, miesięcznik nauk.-społ.-lit., wyd. w Paryżu 1907-08; red. i wydawca J. Wasercug (Wasowski) „ przy współpracy J. Huzarskiego. Założeniem ideowym P. było propagowanie wolnomyślicielstwa i z tego zakresu zamieszczano artykuły I. Moszczeńskiej, L. Belmonta, L. Kulczyckiego, Wasercuga, I. Zielińskiej, Huzarskiego oraz przeglądy krajowe i zagraniczne. W dziedzinie literatury naczelne miejsce zajmowały studia S. Brzozowskiego (Religia i społeczeństwo, Nim się rozproszy mgła. Stanisław Wyspiański) i W. Nałkowskiego (Nowy siewca burzy. O duszę młodzieży) oraz proza L.S. Licińskiego (W cyrku). Ponadto drukowano poezje K. Wroczyńskiego i F. Mirandoli, dramat Fleur-de-Lys A. Hertzówny, recenzje B. Winawera i in. Z powodu trudności finansowych po 4 zesz. pismo zamknięto.

H. LUKREC „P." Józefa Wasowskiego,Prasa Pol." 1949 nr 6.

Jerzy Kądziela

Do góry