Ocena brak

Państwowość niemiecka po II wojnie światowej

Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011

- po kapitulacji państwo niemieckie zostało podzielone na cztery strefy i poddane pod okupacją ZSRR, USA, Wielkiej Brytanii i FrancjiRFN 

- 24 V 1949 r. – powstało RFN; w życie weszła także konstytucja

władze konstytucyjne RFN miały sprawować jedynie „samorząd”, natomiast najwyższa władza państwowa należała do Wysokiej Komisji Alianckiej (zajmowała się zmianami konstytucji, sprawami zagranicznymi i wojskowymi)

- 6 III 1951 r. – możliwość rozpoczęcia nawiązania stosunków dyplomatycznych przez RFN

• RFN została przyjęta do Unii Zachodnioeuropejskiej i do Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego

- 5 V 1955 r. – podpisanie Układu Ogólnego, normującego stosunki trzech mocarstw okupacyjnych i RFN

• uchylono stan okupacji Niemiec, rozwiązano Wysoką Komisję Aliancką, RFN uzyskała status państwa suwerennegoNRD

- 7 X 1949 r. – uchwalenie konstytucji NRD

- ustrój polityczny NRD zmierzał w kierunku upodobnienia systemu politycznego do modelu bloku wschodniego

- w 1952 r. zlikwidowano elementy federalnej struktury państwa, dzieląc kraj na 15 okręgów, powiaty i gminy

- w 1960 r. zniesiono urząd prezydenta, powołując na jego miejsce Radę Państwa

- 6 IV 1968 r. – uchwalono nową konstytucję, odzwierciedlającą socjalistyczny charakter ustroju

Podobne prace

Do góry