Ocena brak

Państwowa Inspekcja Telekomunikacyjna i Pocztowa

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Podlega Ministrowi Łączności, powołana do kontroli przewodowych sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, a także w dziedzinie poczty oraz Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna, powołana w szczególności do kontroli wykorzystania częstotliwości.

Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna wykonuje nie tylko zadania kontrolne, ale również inne zadania określone ustawą o łączności. Agencja ta wydaje min. Decyzje w sprawie przydziału częstotliwości i zakresów częstotliwości. W tych sprawach agencja działa jako organ I instancji, a organem odwoławczym w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania adm. jest Minister Łączności.

Podobne prace

Do góry