Ocena brak

Państwo Osmanów - Kres Bizancjum

Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011

Cesarstwo Bizantyjskie zdawało sobie sprawę że skazane jest na zagładę. Odżywały więc nadzieje krucjaty antytureckiej, a cesarze bizantyjscy zgodzili się na uznanie zwierzchnictwa papieża nad Kościołem wschodnim i zawarcie unii między oboma Kościołami w 1439 na soborze we Florencji. W 1444 armia węgierska stawiająca opór Turkom poniosła klęskę pod Warną. Następnie 29.V.1453 r. Turcy wdarli się do Konstantynopola, kładąc kres istnieniu Cesarstwa Bizantyjskiego.

W następnych latach Turcy opanowywali: Serbię, Bośnię, Hercegowinę, Albanię. Zwierzchnictwo sułtana uznali: hospodar wołoski w 1462 i mołdawski w 1487 oraz chanowie tatarscy na Krymie (1475-1478). Tereny podporządkowane sułtanowi sięgały na północnym wschodzie granic Polski i Litwy.

W XVI w. ekspansja turecka rozwinęła się w kierunku Płw. Arabskiego i Egiptu, a także przekroczyła w Europie Dunaj. Sułtani podporządkowali sobie Syrię, Palestynę, Egipt, dorzecze Eufratu i Tygrysu oraz część Iranu i Armenię. Turcja podbiła znaczną część ziem muzułmańskich a sułtan przybrał tytuł kalifa- zwierzchnika religijnego islamu. Za panowania Sulejmana II Wspaniałego (1520-1566) Turcy zdobyli Belgrad zwyciężając w bitwie pod Mohaczem i położyli kres niepodległości Węgier.

Ekspansja Turków doprowadziła do odbudowania jedności politycznej świata muzułmańskiego, którego kraje (poza Marokiem) aż po Irak i Zat. Perską znalazły się pod panowaniem sułtanów.

Podobne prace

Do góry