Ocena brak

Państwo Mieszka

Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011

Mieszko był pierwszym historycznie poświadczonym władcą Polski. Wiarygodna jednak tradycja , przekazana w kronice Galla Anonima mówi o jego przodkach : Siemowicie synu Piasta , Leszku i Siemomyśle ,którzy mieli kolejno panować w Gnieźnie .

Podporządkowanie Polanom innych plemion odbywało się w drodze podbojów , nie wiemy jednak dokładnie jakie ziemie zdobyli przodkowie Mieszka , a jakie on sam .

W momencie chrztu władza Mieszka rozciągała się na ziemię Wielkopolski , Kujaw , Mazowsza i częściowo Pomorza . Walki o ujście Odry z Wieletami i Niemcami ciągnęły się jeszcze przez kilka lat , dopiero bitwa pod Cedynią w 972 r. przesądziła o zdobyciu przez Mieszka władzy nad Pomorzem Zachodnim . Pod koniec życia Mieszka (ok. 990 ) w granicach państwa polskiego znalazł się również Śląsk , pozostający dotychczas w zależności od Czech , a po jego śmierci ziemia Wiślan z Krakowem .

Polska w 1000 r. miała prawdopodobnie około jednego mln ludności , a jej obszar w przybliżeniu wynosił 250 tyś km kwadratowych. Zaludnienie było bardzo nierównomierne , w dolinach rzek powstały skupiska osadnicze przedzielone od innych terenami puszcz i bagien , praktycznie niezamieszkalych .

W sumie tereny zagospodarowane , a więc ziemie uprawne , łąki , pastwiska , las , wykorzystywane przez człowieka zajmowały zaledwie 1/3 obszaru Polski. Centrum polityczne państwa stanowila ziemia Polan z grodami Gnieznem, Poznaniem, Ostrowem Lednickim, Gieczem.

Podobne prace

Do góry