Ocena brak

Państwo jako podstawowy uczestnik stosunków md.

Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012

Najważniejszy element systemu md. wewnętrznego jest wewnątrzpaństwowy system społeczny, środowiskiem są inne państwa. Państwo to podstawowy uczestnik gdyż:

  1. jest to najwyżej zorganizowana grupa społeczna, podlegają mu inne.

  2. Najbardziej wpływowa i dynamiczna jednostka dotychczasowych stosunków, inni uczestnicy działają za jego zgodą.

  3. Stosunki międzypaństwowe są nadal fundamentem stosunków md.

Na pojęcie państwa składają się 3 elementy: terytorium, ludność, władza. Państwo to każda suwerena jednostka zgodna z prawem md. Państwo nie może istnieć bez terytorium, bo nie byłoby jednostką geopolityczną. Nie może istnieć bez ludności stale zamieszkującej jego terytorium Najważniejszy element to suwerenność.

Podobne prace

Do góry