Ocena brak

Państwo jako czynnik stymulujący powrót społeczeństwa obywatelskiego w Europie (po 1945 roku)

Autor /gorol Dodano /12.04.2011

Po drugiej wojnie światowej rola państwa jako dostarczyciela ustug wzrosła znacznie, z racji stałego zwiększania się ich liczby, a ono samo zajmowało dominującą pozycję w gospodarczym i społecznym życiu większości krajów Zachodu. Szczególnie w Europie, w mniejszej mierze w Stanach Zjednoczonych,Opatrzono je mianem państwa dobrobytu, bo angażując się we wszystkie te działania, liberal-nodemokratyczne państwo rozszerzało zakres oddziaływania swych usług i przejmowało odpowiedzialność za dobrobyt kraju, w tym także za stały wzrost gospodarczy i społeczną integrację.

Podobne prace

Do góry