Ocena brak

Państwo i władza polityczna w doktrynie św. Tomasza z Akwinu

Autor /Abbon Dodano /30.04.2012

 

Tomasz z Akwinu (1235-1274) XIX w. – neotomizm

personalizm tomistyczny zaporą dla totalitaryzmu, żył w okresie rozwoju papiestwa, adaptacja Arystotelesa, „O władzy monarchów” do króla Cypru

O władzy nad Żydami” – do księżnej Brabantu, prawicowe ruchy odrzucały rasizm, ale były antysemickie, stąd nauka o gettcie, bo rozkładają kulturę przez lichwę, ubiór charakterystyczny, zakaz chodzenia do łaźni z

państwo= społeczność doskonała bo daje środki do życia, wynika z natury ludzkiej do życia społecznego, wzorem jest królestwo suwerennie ustanawiające prawa; lubił hierarchię czyli to co niższe musi podlegać wyższemu, w naturze widzi gradację zjawisk, feudalizm jest zjawiskiem naturalnym

preferuje monarchię, ale pisze o mieszanym ustroju, monarchię która jest pod kontrolą dygnitarzy jakiegoś kolegium; przyjmuje też, że republika miejska jest dobrym ustrojem

król – kontrola nad hierarchią urzędów, posłuszeństwo wobec niego jest rozkazem prawa natury, można też występować przeciwko tyranom

tyran – zdobywa nielegalnie władzę lub źle jej używa, bunty mogą być gorsze od samego tyrana

wszelkie cele doczesne są podporządkowane celowi wiecznemu w konsekwencji papież jest najwyższą władzą i może kontrolować władzę świecą, papież z woli Boga łączy dwie władze; niedocenienie cesarstwa.

nierówność jest koniecznym składnikiem każdej całości, istnieje ona w niebie; tradycyjny podział na modlących się, broniących i żywiących. tomistyczne społeczeństwo to:

a) optimates – feudałowie

b) populus honorabilis – nie są magnatami, ale mają majątek

c) vilis populus – bez majątku

własność – utrzymanie własności prywatnej stanowi konsekwencję prawa natury; w stosunku własnościowym jest:

  1. posiadanie

  2. użytkowanie

właściciel powinien pamiętać, że trzeba się dzielić z ubogimi

tyran – król

oligarchiaarystokracja

demokracja - republika

człowiek ma dwa cele, dwie różne natury podlegające dwóm władzom

prawo – człowiekowi właściwe jest dążenie do dobra; prawo natury jest za ogólne; powstaje lex humana czyli prawo ludzkie, ale jest też lex divina czyli boskie, sprawiedliwość i moralność chrześcijańska, synteza doktryny kościoła.

Postulowane: duplex ordae i regimmen comixtum, zwolennik hierarchii

neotomizm – w XIX w. opierano się na personalizmie, odrzucano totalitaryzm i liberalizm

totalitaryzm – prymat państwa, często brak religii

autorytaryzmwładza nie wchodzi w sferę prywatną, ale ucina grę partii, systemy tradycjonalne

liberalizm – gra partii, laicyzacja

Podobne prace

Do góry