Ocena brak

Państwo Filozofów

Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011

Państwem powinni rządzić filozofowie, miłośnicy prawdziwej mądrości, gdyż celem państwa nie są wartości materialne, lecz idea dobra- realizacja tej idei jest głównym powołaniem państwa.

Uznawał on rządy arystokracji intelektualnej, gdyż był nastawiony antydemokratycznie, uważał bowiem, opierając się na własnych obserwacjach, że demokracja musi prowadzić do społecznej anarchii i rozkładu. Jako konserwatysta, życzliwy był rządom silnym przestrodze społecznościom ekskluzywnym. U Platona państwo jest strukturą nadrzędną, niezależna od indywiduów, najważniejsze są więc interesy ogółu. Celem wysiłków polityków nie powinno być szczęście jednostki, lecz całego społeczeństwa. W takim państwie całe życie społeczne, rodzinne przestrodze jednostkowe jest uporządkowane przestrodze ściśle kontrolowane.

Platon zwrócił uwagę na konieczność działania cenzury prewencyjnej.

Ku przestrodze dla tych, którzy nie uznawali jego poglądów dotyczących polityki i by przybliżyć innym wizję nowego silnego państwa (p. filozofów), opowiadał on mit o Atlantydzie:

Atlantyda było to królestwo położone na wyspie większej od Libii (Afryki) i Azji razem wziętych, która znajdowała się za Słupami Heraklesa (Gibraltarem). Podczas podziału świata między bogów Atlantyda przypadła Posejdonowi. Pragnąc uczynić Atlantydę bezpieczną, otoczył ją koncentrycznymi wałami obronnymi i fosami. Atlantydzi (potomkowie Posejdona i kobiety o imieniu Cleito) w oparciu o te fortyfikacje zbudowali wspaniałe miasto. Królestwo to władało również, jak pisał Platon, okolicznymi krainami i dążyło do dalszych podbojów, ale zostało powstrzymane przez walecznych przodków Ateńczyków. Nadszedł jednak jego niespodziewany kres: przyszły straszne trzęsienia ziemi i potopy, a wyspa Atlantyda zanurzyła się pod powierzchnię morza i zniknęła. Miało się to zdarzyć w IX tysiącleciu p.n.e.

 

Z „Timaios” i ” Krytiasz”

Podobne prace

Do góry