Ocena brak

Państwo arabskie - Działalność Mahometa

Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011

Mahomet był jednym z najważniejszych reformatorów religijnych w dziejach świata. Utworzył on swój własny oryginalny system religijny. Nauki które się nań składały zostały objawione przez Boga. Powstała z nich święta księga Islamu: Koran. Mahomet nigdy sam nie pretendował do nieomylności i posiadania innych ponad naturalnych przymiotów. Był prorokiem. Mahomet głosił bardzo konsekwentny monoteizm. Wyznanie wiary powtarzane przez każdego wiernego w czasie każdej modlitwy, brzmi: Nie ma boga prócz Allacha, a Mahomet jest jego prorokiem". Ważne miejsce w myśli Mahometa zajmował Dzień Ostatni, katastrofa, która nastąpi gdy bóg tego zapragnie. Świat ulegnie zagładzie, a ludzie zostaną wezwani do zdania rachunku ze swoich czynów. Bóg jest sprawiedliwy, litościwy, wybacza tym, którzy żałują za grzechy, wierzą i czynią sprawiedliwość.

Pięć filarów wiary:

- wyznanie wiary

- modlitwa odmawiana pięć razy dziennie

- jałmużny

- posty

- pielgrzymka do świętego miejsca, Mekki.

Mahomet nazwał swoją religię islamem- podporządkowaniem siebie samego Bogu. Wyznawców określał terminem muzułmanie. Prostota i konsekwencja doktryny islamu, wyraźne określenie obowiązków wiernych, stale obecny w świadomości lęk przed potępieniem w dniu sądu przemawiały do ludów o różnych kulturach i tradycjach. Wśród biedoty plemion arabskich Mahomet szybko zyskał swoich zwolenników. Z większymi oporami przyjęły je bogate rody, zwłaszcza te które rządziły Mekką, dlatego w 622r Mahomet musiał opuścić to miasto i schronić się w Medynie. Moment ten w życiu Mahometa określany jest jako hidżra. Ostatnie 10 lat jego życia wypełnia zwycięska walka o zjednoczenie plemion arabskich.

Podobne prace

Do góry