Ocena brak

Państwa trwale neutralne, neutralne i niezaangażowane

Autor /Remigiusz767 Dodano /06.01.2012

Państwa trwale neutralne- ich status jest określony ich wolą i wolą społeczności międzynarodowej. W wyniku tego państwa te muszą spełniać określone warunki by uzyskaćstatut państwa trwale neutralnego.

Prawa i obowiązki:

-nie może brać udziału w konferencjach zbrojnych(nawet w wojnach sprawiedliwych),

-nie może zawrzeć sojuszu, który wprowadziłby je w konflikt zbrojny,

-nie może udostępniać swojego terytorium do budowy baz wojskowych obcych państw lub przemarszu obcych wojsk,

-musi mieć siły zbrojne, które realnie zapewnią mu bezpieczeństwo.

Pierwszym krajem, który uzyskał ten status była Szwajcaria.

Szwajcaria(1815r.)- otrzymuje status trwałej neutralności. Przystąpiła do Ligi Narodów, ale z zastrzeżeniem, że nie będzie uczestniczyła w operacjach paramilitarnych. Na 7mln ludzi jest w stanie uchować w schronach 5mln.

Belgia(1830)- przyjęła status trwałej neutralności; alians pomiędzy Prusami a Belgią. Była trw.neutr. do1914r.-plan Schliffena gdzie armia niemiecka atakuje armię belgijską. Po 1914r. zrezygnowała z trwałej neutralności.

Austria(1955)- 4 mocarstwa zdecydowały się zakończyć stan okupacji Austrii, uzgodniono wówczas, że Austria stanie się trw.neutralna. Prowadzi ona inną politykę niż Szwajcaria. Stara się współpracować z organizacjami międzynarodowymi. Austria jest w ONZ.W 1995r. przystąpiła do Wspólnot Europejskich (które mają cele militarne)- ma aktywny udział który nie koliduje z jej neutralnością.

Turkmenistan-powstał w wyniku rozpadu ZSRR. Jest centrum walki pomiędzy Rosją a Ameryką. Dyktator tego kraju- Turkmenkasza, zaproponował, aby Turkmenistan był krajem neutralnym. To nie jest kraj demokratyczny, ponieważ panuje w nim dyktatura (często popełniane zbrodnie itp.).Ma status państwa stale neutralnego, ale jeśli zastosuje ludobójstwo i ius cogent, wówczas można odebrać mu status trwale neutralnego.

Państwa neutralne- (dotyczy neutralności czasowej) Szwecja, Finlandia. Szwecja np. nie wysyłała broni tam, gdzie były konflikty zbrojne, choć broniła własnego terytorium.

Państwa niezaangażowane- to ruch, który nie zaangażował się pomiędzy konflikt Wschód- Zachód.

Podobne prace

Do góry