Ocena brak

PAŃSTWA ŚRÓDLĄDOWE W PRAWIE MORZA

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

Morze jest drogą komunikacyjną i źródłem surowców, zatem państwa śródlądowe są również zainteresowane swobodnym dostępem do morza. Domagają się one zagwarantowania udziału w eksploatacji zasobów mórz.Dostęp do morza państw śródlądowych odbywa się na zasadzie tranzytu przez terytorium innych państw. Państwa śródlądowe powinny mieć swobodny dostęp do morza, aby mogły korzystać z wolności mórz na równi z państwami nadbrzeżnymi.

Realizacja zasady tranzytu wymagała zawierania odpowiednich porozumień między państwami śródlądowymi i nadbrzeżnymi. Ruch tranzytowy przez terytorium innego państwa nie podlega żadnym opłatom celnym. W celu usprawnienia współpracy państwo śródlądowe wraz z państwami nadbrzeżnymi może podjąć budowę urządzeń specjalnych.Państwo tranzytowe zachowuje pełną suwerenność nad terytorium tranzytowym.

Statki morskie pływające pod banderami państw śródlądowych mają dostęp do portów państw nadbrzeżnych i powinny być traktowane na równi ze statkami państw nadbrzeżnych. Jeśli chodzi o prawo państw śródlądowych do korzystania z bogactw mórz i oceanów leżących poza granicami jurysdykcji państw nadbrzeżnych powołano doń Międzynarodową Władzę Dna Morskiego. Eksploatacja bogactw w strefach ekonomicznych państw nadbrzeżnych przez państwa śródlądowe jest możliwa tylko po zawarciu porozumień dwustronnych.

Podobne prace

Do góry