Ocena brak

Państwa niezaangażowane

Autor /Wacek Dodano /24.07.2011

Nieformalne ugrupowanie polityczne skupiające niektóre państwa neutralne oraz państwa tzw. Trzeciego Świata, powołane na konferencji w Bandungu w maju 1955. Przyjęto wówczas deklarację w sprawie zapewnienia pokoju i współpracy, poszanowania Karty ONZ, suwerenności wszystkich narodów, równości wszelkich ras, zasadę nieinterwencji, poszanowania granic i zobowiązań międzynarodowych, nieagresji, rozwiązywania spraw środkami pokojowymi, pokojowej współpracy.

Czołowi przywódcy państw niezaangażowanych to: G.A. Naser, J. Nehru, J. Broz Tito, Sukarno, F. Castro, I. Gandhi. Szczyt wpływów ugrupowanie uzyskało u schyłku lat 70. (75 państw). W związku ze zmianą sytuacji międzynarodowej w ostatnich latach (po 1989), ugrupowanie skupia się na kwestiach gospodarczych (konflikt Północ-Południe).

Podobne prace

Do góry