Ocena brak

PANINI

Autor /Aureli Dodano /06.04.2012

Autor (ok. V w. pne.) najstarszej i najważniejszej z zachowanych gramatyk sanskryckich Asztadhyayi {sanskr., '8 rozdziałów'), prawdop. owoc długiego rozwoju doktryn gramatycznych, wyłożonych w szeregu zaginionych dzieł.

Autor wprowadził formuły typu algebraicznego zastępujące słowa, ułatwiające zapamiętanie reguł (sutra) w liczbie czterech tysięcy, obejmujących głosownię, fleksję i słówotwórstwo, a częściowo także składnię. Językoznawstwo XIX w. zaczerpnęło u Paniniego niemało terminów i pojęć.

Do góry