Ocena brak

Panewka stawowa

Autor /aby Dodano /04.01.2012

Panewka stawowa, utworzona przez kość miedniczną, położona jest na bocznej stronie kości i skierowana do przodu i bocznie. Panewkę znacznie pogłębia wysoki obrąbek panewkowy (labrum aceta-bulare), trójkątny w przekroju poprzecznym, który — podobnie jak w stawie ramiennym — występuje w postaci pierścienia włóknisto--chrzęstnego. Dzięki niemu panewka otacza główkę stawową poza jej równik. Ten pierścień włóknisty przylega z obu stron do wolnego brzegu panewki, obejmując ją dokoła. Jedynie w miejscu wcięcia panewki nie styka się z podłożem, przekracza wcięcie jako więzadło poprzeczne panewki (ligamentum transversum acetabuli) i w ten sposób przekształca je w otwór. Przez otwór ten przechodzi do dna panewki gałąź panewkowa tętnicy zasłonowej, unaczyniając tkankę tłuszczową i więzadło głowy kości udowej (p. dalej). Tylko odcinek obwodowy panewki, z wyjątkiem części położonej powyżej wcięcia, jest pokryty chrząstką; ma on kształt półksiężycowaty, toteż nosi nazwę powierzchni księżycowatej. Odcinek środkowy, nie pokryty chrząstką, zagłębia się poniżej poziomu otaczającej go chrząstki jako dół panewki.

Dół panewki {fossa acetabuli) wypełniony jest skupieniem tkanki tłuszczowej, kos-mkami maziowymi i więzadłem głowy kości udowej. Podściółka tłuszczowa, pokryta błoną maziową, osłabia ucisk między głową a panewką. W zależności od tego, czy wewnątrz stawu panuje ciśnienie większe czy mniejsze od zewnętrznego, jest ona wciśnięta pod więzadłem poprzecznym panewki do wypustek błony maziowej torebki stawowej, lub też wessana z powrotem do dołu panewki. Powierzchnia księżycowata wynosi ok. 16 cm2; tym samym ciśnienie atmosferyczne działa na staw biodrowy z siłą wynoszącą ok 16 kg. Ponieważ masa kończyny dolnej wynosi ok. 10 kg, ciśnienie powietrza utrzymuje głowę w panewce po przecięciu mięśni i usunięciu więzadeł. U płodu i nawet jeszcze w 1 roku życia, do czasu aż dziecko nauczy się chodzić, panewka jest znacznie płytsza, obejmuje więc stosunkowo mniejszą część głowy kości udowej niż u dorosłego.

Podobne prace

Do góry