Ocena brak

„PAN TADEUSZ” - ROMANTYCZNY CHARAKTER UTWORU

Autor /robin Dodano /07.03.2011

−  celowe mieszanie gatunków i rodzajów literackich

−  świadome łączenie różnych nastrojów: lirycznego, tragicznego, komicznego

−  ludowość

−  cudowność, niesamowitość, baśniowość (objawia się w opisach)

a) personifikacje

−  obecność typowego bohatera romantycznego

Do góry