Ocena brak

„Pan Tadeusz” jako pomnik ojczystej przyrody, funkcje opisów przyrody

Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011

-przyroda jako tło wydarzeń

Przyroda w „PT” odgrywa ogromną rolę, jest to jedyny utwór literacki w języku polskim w którym przyrodzie poświęcono tak dużo opisów. „PT” zyskał miano pomnika ojczystej przyrody. Każdy opis przyrody pełni inną funkcję w poemacie.Już pierwszy opis jest przykładem mistrzostwa opisu. Ukazuje krajobraz z lotu ptaka z wrażliwością artysty malarza.

Przy opisie poeta korzysta z bogatej palety barw : pola pszeniczne złote.Z tego obrazu tchnie spokój, nastrój sielankowości. Tę sielankowość podkreśla opis dworku w Soplicowie: skromnego, czystego. Nawet warzywnikowi Zosi z rosnącymi tam pokrzywami Mickiewicz poświęca swoisty poemat.

Opis najbłahszego przyrodniczego wydarzenia urasta do rangi cudowności np. karmienie ptactwa przez Zosię jest dla poety źródłem wyrafinowanych estetycznych wrażeń, oraz opis polowania Wojskiego na muchy. Różnorodność gatunków much świadczy o bogactwie litewskiej przyrody.Każdy opis jest hołdem dla piękna Polski.Opisy przyrody uczą miłości do kraju, dumy z jego bogactwa, pogłębiają narodową świadomość.

-przyroda jako uczestnik wydarzeń.

Romantyzm obdarzył przyrodę specyficzną mądrością, mogła ingerować w życie człowieka. Taką funkcję pełni wiele opisów np. opis burzy po bitwie w Soplicowie. W opisie tym uderza niezwykła plastyczność, przyroda jawi się nam jako żywa istota o niespotykanej sile.

Podkreślają to występujące w dużej liczbie środki artystycznego wyrazu. Poeta używa epitetów: „ziemia ozłocona”, „ciemność gruba, gęsta”,przenośni: „wichry zwarły się, porwały się w poły”, porównań: „lecą traw przekosy jako garściami wyrywane włosy”, animizacje: „wichry upadają na rolę tarzają się ryją rwą skiby”.W tym fragmencie przyroda otrzymuje rolę szczególną. Pomaga zachować tajemnicę, pilnuje by wieść nie rozeszła się po okolicy.

Do góry