Ocena brak

PAMIĘTNIK LITERACKI, tygodniowy dodatek lit. do „Gazety Powsz."

Autor /yogra Dodano /13.03.2012

PAMIĘTNIK LITERACKI, tygodniowy dodatek lit. do „Gazety Powsz.", wyd. w Warszawie w 1 poł. 1842, red. przez wydawcę „Gazety", K. Wittego, krytyka teatr, i muz., późniejszego czł. —> Cechu Głupców. Odznaczał się świadomie przyjętą, zdecydowanie demokr. „barwą" ideol., widoczną zwł. w polemikach z —> koterią petersb. (gł. z M. Grabowskim i H. Rzewuskim); w przedr. z czasopism zagr. informował szeroko o współcz. literaturach obcych. Wśród nielicznych utworów poet. znalazł się prwdr. wiersza Pióro C. Norwida, którego pierwociny ocenił Witte bardzo wysoko. Kontynuacją P. L. były działy lit. „Dziennika Krajowego", wyd. przez Wittego 1843-44.

M. STRASZEWSKA Czasopisma 2.

Podobne prace

Do góry