Ocena brak

Pamięć zależna od stanu

Autor /Micky Dodano /01.07.2011

Proust - „Pamięć i intelekt”

Goodwin - badania nad studentami. Goodwin i jego współpracownicy (Goodwin, Powell, Bremer, Hoine i Stern, 1969) przeprowadzili pierwsze eksperymenty na ludziach. W tym eksperymencie badani uczyli się raz pod wpływem silnego koktajlu alkoholowego, raz po wypiciu zwykłych napoi chłodzących. Podobnie jak w badaniach nad zwierzętami stwierdzono, że podobieństwo stanu w fazie kodowania pamięciowego i fazie odtwarzania polepszało sprawność pamięci. Poczynając od 1981 roku zaczęto interesować się nie tylko wpływem na pamięć podobieństwa stanu psychofizycznego wywołanego przez różne środki farmakologiczne, lecz także wpływem podobieństwa stanów emocjonalnych (Bower, 1981). Bower pokazał, że informacje zapamiętane w nastroju pozytywnym są lepiej odtwarzane wtedy, kiedy jednostka znajduje się również w stanie pozytywnym. Analogicznie przedstawia się sprawa z informacjami zapamiętywanymi w nastroju depresyjnym

Pamięć zależna od stanu ujawnia się tylko wtedy, kiedy odtwarzanie badane jest metodą przypominania.

Pamięć zależna od stanu jest szczególnym przypadkiem zasady specyficzności kodowania Tulvinga i Thompsona.

Znak emocjonalny informacji a pamięć (Stawiska, 2000)

Badania zostały przeprowadzone za pomocą metody podobnej do metody używanej przez Linton (pamiętnik; a potem sprawdzanie dokładności pamięci na podstawie trafności określania, które z wylosowanych zdarzeń wystąpiło jako pierwsze). Na wykresie przedstawiono dane z 9 tygodni badania. Osoba 1 to osoba "kontrolna", zaś osoba 2 to osoba, która przed 7 miesiącami straciła męża i syna.

Podobne prace

Do góry