Ocena brak

PAMIĘĆ SEMANTYCZNA A EPIZODYCZNA

Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012

SEMANTYCZNA (zawiera wiedzę ,która jest niezbędna do posługiwania się słowami i językiem, nie posiada emocji, automatyczne odtwarzanie nie zmienia jej zawartości)

EPIZODYCZNA (odtwarzanie danych zmienia zawartość, posiada emocje, gromadzi doświadczenia życiowe, tracimy ja przez urazy, wypadki).

Są w niej zapisane formuły i zasady gramatyki. Operacje w pamięci semantycznej: wnioskowanie, aktualizowanie dancych, odtwarzanie informacji następuje automatycznie niezależnie od kontekstu. Odtwarzanie nie zmienia jej zawartości, a w pamięci epizodycznej zmieniają.

Pamiec epizodyczna ma charakter wspomnieniowy, mamy poczucie ciągłości siebie w czasie, odwołuje się ona do czasu. Operacja w tej pamięci: mogą następować zmiany; możemy odtworzyć coś co zapamiętaliśmy a czego nie widzieliśmy jako widzialne, jest zależne od kontekstu, odtwarzanie zmienia stosunek do zapamiętanych zdarzeń. Ma duże znaczenie dla poczucia naszej tożsamości.

Podobne prace

Do góry