Ocena brak

Pamięć a emocje

Autor /Micky Dodano /01.07.2011

Na pamięć wpływają zarówno emocje silne, które niekiedy są związane ze zdarzeniami traumatycznymi, jak też emocje o mniejszej sile. Poniżej przytoczymy definicję traumy oraz omówimy zmiany pamięci pod wpływem traumy.

Według DSM IV traumą jest "...zdarzenie lub zdarzenia obejmujące faktyczne lub oczekiwane zagrożenie śmiercią lub poważnym uszkodzeniem ciała albo zagrożenie dla fizycznej integralności siebie lub innych"

Elementem traumy może być również zagrożenie integralności psychicznej (np. pranie mózgu, strata osób bliskich)Badania przeprowadzone przez Pope'a oraz Feldman-Summers (1992) na grupie 500 psychologów za pomocą ankiety pokazały, że częstość występowania traumatycznych zdarzeń seksualnych oraz nieseksualnych (przemoc fizyczna) jest znaczenie większa niż dawniej przypuszczano. Wyniki tych badań przedstawiamy w tabelach oddzielnie dla dzieciństwa i wieku dorastania oraz oddzielnie dla wieku dorosłego.

Podobne prace

Do góry