Ocena brak

Palec trzaskający

Autor /carbonara Dodano /02.12.2013

Choroba polega na zaburzeniu płynności ruchów czynnego zginania i prostowania palca. Ponieważ po wykonaniu pewnego zakresu ruch palca zostaje zahamowany, aby kontynuować ruch pacjent musi wykonać specjalny wysiłek. Słyszalny trzask, połączony niekiedy z bólem, umożliwia dokończenie przerwanego ruchu.

Choroba dotyczy najczęściej kciuka, rzadziej palca środkowego i palca obrączkowego.

Mechanizm zatrzymania ruchu palca polega na zakleszczeniu pogrubiałe-go ścięgna zginacza palca u wejścia do pochewki ścięgnistej.

Włóknisty pierścień wlotu torebki rzutuje się na wysokości główek kk. śródręcza. Już w warunkach normalnych pochewka ścięgnista kciuka ma lekkie przewężenie na wysokości trzeszczek. Położone w pochewce, ścięgno m. zginacza długiego kciuka biegnie na tej wysokości w kanale kostno-ścięgnistym. Kanał ten jest dość ciasny i może powiększać swą objętość w bardzo niewielkim stopniu, uwypuklając się dłoniowo. Włókniste pogrubienie wlotu pochewki powoduje zaciskanie ścięgna. Drażnione ścięgno ulega obrzękowi, a z czasem żółtawemu przebarwieniu i wrzecionowatemu pogrubieniu. Od tego momentu wsuwanie się pogrubiałej części ścięgna do pochewki staje się bardzo utrudnione.

Objawy

U dorosłych choroba rozpoczyna się często pojawieniem guzka u podstawy palca, po stronie dłoniowej; tkliwy na ucisk guzek jest pogrubiałym ścięgnem. Z czasem pojawia się zatrzymywanie ruchów palca i charakterystyczny trzask, po którym kontynuowany jest dalszy ruch.

U małych dzieci chorobą dotknięty jest zazwyczaj, tyLko kciuk, który ustawia się w zgięciu; wykonanie biernego ruchu wyprostu może być niemożliwe;

guzek daje się wymacać u wejścia do pochewki ścięgnistej, po stronie dłoniowej.

W przypadkach zaawansowanej choroby może dojść do zablokowania palca w zgięciu lub wyproście.

Postępowanie

Próba leczenia zachowawczego usprawiedliwiona jest w początkowej fazie, kiedy nie ma objawów zatrzymania ruchu. Leczenie polega na miejscowym i ogólnym stosowaniu leków przeciwzapalnych.

W fazie rozwiniętego schorzenia pozostaje jedynie zabieg chirurgiczny.

 

Podobne prace

Do góry