Ocena brak

Palcowe pochewki ścięgien

Autor /sara Dodano /05.01.2012

Ścięgna zginaczy. podobnie jak na palcach ręki, również na palcach stopy objęte są pochewkami maziowymi ścięgien (vaginae synoviales tendinum digitofum pedis). Powierzchnia podeszwowa każdego palca objęta jest oddzielną pochewką. Rozpoczynają się one z tyłu na paluchu w pobliżu podstawy kości śródstopia, na pozostałych palcach w bliskości ich głów, kończą się w pobliżu dalszych paliczków. Tak samo jak na palcach ręki, są one i tutaj wzmocnione i przytwierdzone przez pochewki włókniste (vaginae fibrosae), w których pasma włókien przebiegać mogą nad stawami czy to poprzecznie (pars annularis vaginae fibrosae). czy też krzyżując się (pars cruciformis vaginae fibrosae). są one jednak znacznie słabiej od nich rozwinięte. Pochewki palcowe stopy nie łączą się z pochewkami bliżej położonymi, tak jak to ma miejsce na I i V palcu ręki, dlatego też sprawy zapalne nie przenoszą się na ogół na bliższą część stopy.

Podobne prace

Do góry