Ocena brak

Pałac w Wilanowie

Autor /tosia Dodano /14.01.2013

Wzniesiona przez włoskiego architekta Augustyna Loc-ciego, byta dwukrotnie przebudowywana za życia kró­la, nabierając coraz większego rozmachu i elegancji Nazwano ją Villa Nova, co wkrótce spolszczono na Wilanów. De­koracją wnętrz zajmowali się najwybitniejsi artyści owych cza­sów, w tym wykształcony za granicą dzięki hojności monarchy Je­rzy Eleuter Szymonowicz-Siemiginowski, autor wspaniałych ma­lowideł ściennych o tematyce mitologicznej. Ich odsłonięcie pod­czas restauracji Wilanowa w latach 1955-1965 uznano za jedno z największych odkryć konserwatorskich po wojnie Na przełomie XVIII i XIX wieku pałac, nadszarpnięty w czasie po­wstania kościuszkowskiego i ogołocony przez samą właścicielkę, Izabelę Lubomirską, która upodobawszy sobie Łańcut, przewiozła tam sporą część wyposażenia, dostał się w ręce jej zięcia, Stanisła­wa Kostki Potockiego. Ten wybitny znawca i miłośnik sztuki wzbo­gacił Wilanów o nowe nabytki Do szczególnie cennych należy kolek-qa waz etruskich i rzeźb rzymskich oraz portret konny samego Po­tockiego, autorstwa francuskiego malarza Jacques'a Louisa Davida Az do 1939 roku Wilanów pozostawał w rękach prywatnych. Przejęty po wojnie przez władze państwowe został zamieniony na muzeum, w którym można zwiedzać apartamenty królewskie oraz Galerię Portretu Polskiego prezentującą obrazy z XVI-XIX wieku. W latach 60. w dawnej ujeżdżalni otwarto pierwsze w świecie Muzeum Plakatu.

Podobne prace

Do góry