Ocena brak

PAKT TRZECH (Pakt Berliński) - uktad 1940 r.

Autor /emil Dodano /28.02.2011

Porozumienie podpisane w Berlinie 27 września 1940 r. przez ministrów zagranicznych Niemiec Joachima von *Ribbentropa, Włoch Galeazzo *Ciano i Japonii Yosuke *Matsuo-kę, było rozszerzeniem *paktu stalo­wego z 22 maja 1939 r. Japonia zde­cydowała się na przystąpienie do paktu licząc, że przymierze z euro­pejskimi mocarstwami faszystow­skimi wzmocni jej pozycję wobec Stanów Zjednoczonych w sytuacji,gdy planowała zagarnięcie kolonial­nych posiadłości Francji i Holandii na Dalekim Wschodzie.

Pakt okre­ślał podział świata na sfery wpły­wów, wyznaczając Niemcom i Wło­chom kierowniczą rolę w organizo­waniu „nowego ładu" w Europie,a Japonii - w Azji. Do paktu przy­stąpiły m.in.: Węgry (20 listopada1940 r.), Rumunia (23 listopada 1940 r.), Słowacja (24 listopada 1940 r.), Bułgaria (1 marca 1941 r.) .

Przystąpienie do paktu planował Związek Radziecki; 12 listopada 1940 r. w Berlinie ludowy komisarz spraw zagranicznych Wiaczesław *Mołotow przedstawił radzieckie żądania terytorialne, które Hitler odrzucił i zaproponował rozszerze­nie radzieckich wpływów „na połu­dnie od rdzennych ziem, w stronę Oceanu Indyjskiego". Tego z kolei nie zaakceptował Stalin.

Podobne prace

Do góry