Ocena brak

PAKT STALOWY - układ 1939 r.

Autor /emil Dodano /28.02.2011

Nazwa nadana przez dyktatora Włoch Benito Mussoliniego soju­szowi wojskowemu Niemiec i Włoch, podpisanemu 22 maja 1939 r. w Berlinie przez ministrów spraw zagranicznych Galeazzo *Ciano i Joachima von *Ribbentro-pa.

Stanowił uzupełnienie porozu­mienia z 25 października 1936 r., określał wzajemne zobowiązania militarne obydwu stron, a szczegól­nie obowiązek udzielenia pomocy sojusznikowi prowadzącemu wojnę z innym państwem i niezawierania odrębnego rozejmu lub pokoju bez zgody drugiej strony. Niemcy zabie­gal i o przystąpienie do tego sojuszu Japonii, co nastąpiło 27 września 1940 r. (*pakt trzech).

1 września 1939 r. Mussolini, wskazując na nie­przygotowanie Włoch do wojny, zwrócił się do Hitlera o zgodę na zwolnienie Włoch z zobowiązań wynikających z paktu stalowego.

Podobne prace

Do góry