Ocena brak

PAKT RIBBENTROP - MOŁOTOW - układ 1939 r.

Autor /emil Dodano /28.02.2011

Niemiecko-radziecki układ o niea­gresji podpisany w nocy z 23 na 24 sierpnia 1939 r. w Moskwie przez ministra spraw zagranicznych Nie­miec Joachima von *Ribbentropa i ludowego komisarza spraw zagra­nicznych Związku Radzieckiego Wiaczesława *Mołotowa. Stanowił, że obydwa państwa nie będą podej­mować przeciw sobie aktów agresji, a jeśli jedno z nich stanie się obiek­tem działań wojennych trzeciego państwa, drugie nie wesprze działań granicę stref interesów Niemiec i Związku Radzieckiego na obszarze państwa polskiego wzdłuż linii rzek Narwi, Wisły i Sanu (linię tę skory­gowano w *niemiecko-radzieckim układzie o granicach i przyjaźni z 28 września 1939 r.).

Podobne prace

Do góry