Ocena brak

PAKT PRZECIWWOJENNY Z 1928 r.

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

Pakt przeciwwojenny z 1928r. (pakt paryski, pakt Kelloga lub Brianda – Kelloga) zakazywał uciekania się do wojny i był pierwszą umową wielostronną, która zawierała ten bezwzględny zakaz. Był on umową otwartą obowiązującą w 1939r. około 60 państw (prawie wszystkie wówczas istniejące).

Pakt paryski zawiera uroczyste potępienie uciekania się do wojny w celu załatwiania sporów międzynarodowych oraz wyrzeczenie się wojny jako narzędzia polityki narodowej w swych wzajemnych stosunkach. Załatwianie lub rozstrzyganie wszelkich sporów lub zatargów, niezależnie od ich istoty lub pochodzenia, będzie poszukiwane wyłącznie za pomocą środków pokojowych.

Państwo łamiące pakt nie korzysta z jego ochrony, a więc dopuszczalna jest pomoc dla ofiary napaści, a zatem nie tylko obrona indywidualna, lecz również zbiorowa. Pakt nie wykluczał zatem możliwości wojny obronnej i wojny sankcyjnej (akcja zbiorowa LN).

Do góry