Ocena brak

Pakt brukselski – okoliczności utworzenia i cele polityczno – wojskowe

Autor /Patryk0909 Dodano /06.01.2012

Utworzenie Kominformu(wrzesień 1947r.), a także wygłoszone w Szklarskiej Porębie na posiedzeniu dziewięciu europejskich partii komunistycznych przemówienia Andrzeja Żdanowa skłoniły państwa Europy Zachodniej do szukania form ściślejszej współpracy militarnej. Zwłaszcza oskarżenia Żdanowa o prowadzenie przez USA polityki imperialistycznej, zmierzającej do wojny budziły w stolicach zachodnioeuropejskich niepokój. Strach ten potęgował fakt, że wedle szacunków amerykańskich ZSRR w 1947r. utrzymywał nadal pod bronią dwa i pół miliona żołnierzy i 400 tys. Funkcjonariuszy bezpieczeństwa. Część wojsk radzieckich stacjonowała także w krajach europy środkowo-wschodniej.

W październiku 1947r. francuski minister spraw zagranicznych Bidault wezwał kraje Europy Zachodniej do wspólnego przeciwstawienia się radzieckiej ekspansji na starym kontynencie.

Dwa miesiące później Wielka Brytania wyszła z propozycją zawarcia przez państwa zachodnioeuropejskie paktu militarnego gwarantowanego przez Stany Zjednoczone. Do wstępnych rozmów zostały zaproszone również kraje Beneluxu. Krajom tym zależało, aby przyszły układ miał charakter regionalny, podległy ONZ. Celem paktu byłaby współpraca sygnatariuszy zarówno w dziedzinie militarnej, jak i gospodarczej. Francja nie zgadzała się z takim rozwiązaniem, jednak, gdy komuniści w dniach 20-25 lutego 1948r. przejęli władzę w Czechosłowacji wycofała swój sprzeciw.

17 marca 1948r. Wielka Brytania, Francja i kraje Benelux podpisały w Brukseli pakt o współpracy militarnej, politycznej, ekonomicznej i kulturalnej na okres pięćdziesięciu lat. Pakt Brukselski zawierał klauzulę zobowiązującą państwa członkowskie do automatycznego udzielenia sobie wzajemnej pomocy militarnej w przypadku agresji zbrojnej na jedno z nich oraz odwoływał się do gwarantowanego przez Kartę Narodów Zjednoczonych prawa do samoobrony indywidualnej lub zbiorowej w celu odparcia napaści zbrojnej.

Najważniejszym organem Paktu była Rada Konsultacyjna, w której skład wchodzili ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich.

Zadania militarne Paktu koordynował wspólny sztab z siedzibą w Fontainebleau, bieżącą współpracą ekonomiczną i kulturalną kierowały specjalne komitety ekspertów rządowych.

Pakt brukselski był też początkiem działań, które przyczyniły się do utworzenia NATO.

Do góry