Ocena brak

Pakiet gwarancji pracowniczych (pakiet socjalny)

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Pakiet gwarancji pracowniczych nazywany inaczej pakietem socjalnym jest związany z procesem przekształceń własnościowych i przeobrażeń organizacyjno prawnych zakładów pracy. Przedmiotem są szczególne interesy zbiorowe pracowników, szeroko rozumiane prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Partnerem organizacji związkowych jest podmiot przejmujący całość lub cześć danego zakładu pracy, najczęściej inwestor strategiczny. Pakiety socjalne i porozumienia po strajkowe nie są oparte na ustawie tzn. nie są źródłem prawa pracy. Nie ma charakteru normatywnego (nie jest porozumieniem placowym) w prawie pracy.

Jest zalecany przez Ministra Skarbu przy prywatyzowaniu 1 osobowych Spółek Skarbu Państwa. Jego zadaniem jest stworzenie pracownikom prywatyzowanego, czy przekształconego zakładu systemu organizacji chroniących ich przed zwolnieniem z pracy, zapewniającym określony poziom niektórych świadczeń, nie związanych także bezpośrednio ze stosunkiem pracy np.: zakup akcji. Zadaniem organizacji związkowej, będącej strona pakietu, jest czynienie takich starań, aby treść pakietu dotyczącego najistotniejszych spraw została przeniesiona w przyszłość do układu zbiorowego pracy, by pracownicy mogli skutecznie dochodzić świadczeń wynikających z zawartego pakietu.

Treść pakietu socjalnego - typowe składniki:

1. gwarancje związane z ochrona pracowników przed rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy ( okres ochronny 3-5 lat),

- wyplata zwalnianym pracownikom stosownych odszkodowań,

- postanowienia wyłączające lub ograniczające dopuszczalność zwolnień - znalezienie zwalnianym pracownikom nowego zatrudnienia lub ich przekwalifikowanie.

2. gwarancje związane z wysokością i struktura wynagrodzeń pracowników:

- przyznanie pracownikom z góry określonej, jednorazowej i jednakowej kwoty (dla wszystkich) wynagrodzenia za prace,

- wzrost wskaźnika wynagrodzeń lub wzrost wynagrodzenia każdego pracownika z osobna.

Podobne prace

Do góry