Ocena brak

Paczków

Autor /grapcio Dodano /24.01.2013

Miasto na Przedgórzu Sudeckim, nad Nysą Kłodzką, 7 km od jeziora Otmuchowskiego. 8 tys. mieszkańców.

Miasto powstało w 1254, jako gród mający zabezpieczyć pd.-zach. obszary księstwa nyskiego. Znacznie zniszczone w czasie wojen husyckich. Podupadło po wojnie 

siedmioletniej (1756-1763) i sekularyzacji księstwa nyskiego w 1810.
Ośrodek rolniczy, zakłady remontowe maszyn elektrycznych, chemii gospodar­czej, sprzętu przeciwpożarowego, eksploa­tacji kruszywa. W budynku byłej gazowni miejskiej istnieje Muzeum Gazownictwa, z bogatą kolekcją urządzeń gazowych. W sąsiednich wsiach (Doboszowice, Kamienica, Lubiatów, Niedźwiedź, Pomia-nów, Unikowice) zachowało się wiele krzyży pokutnych.
Stare miasto Paczkowa zbudowano „na surowym korzeniu", co umożliwiło opty­malną realizację założeń urbanistycznych. W rynku bogato zdobione, renesansowe i barokowe kamieniczki. Ratusz zbudowany w 1552, w niezmienionej formie pozostała jedynie ośmioboczna wieża. Kościół św. Jana Ewangelisty z masywną wieżą (64 m), koroną attyk, murem tarczowym ze strzel­nicami oraz studnią wewnątrz kościoła — to wyjątkowy przykład kościoła warownego z okresu renesansu.
Kamienne mury miejskie mają dł. 1200 m i szer. 9 m. Umieszczono w nich 24 baszty łupinowe (zachowało się 19), a także -— zbudowane w czasach renesansu, wieże bram stanowiących wejście do miasta: Kłodzkiej zwanej Górną, Wrocławskiej (Dolna), Ząbkowickiej (Łaziebna) i Nyskiej. Fosę, która otaczała mury, zasypano w 2 poł. XIX w., a w jej miejscu utworzono pas platanów i kasztanowców. Dzięki świetnie zachowanym obwarowaniom, Paczków jest nazywany polskim Carcassone.

Podobne prace

Do góry