Ocena brak

Pacta nuda i pacta vestita

Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011

Nuda pacta kontrakty nagie – nie podlegające zaskarżeniu, z czasem niektóre uzyskały zaskarżalność –pacta vestitia – umowy „ubrane” (były to: pacta praetoria – zaskarżalność nadana przez prawo pretorskie, pacta legitima – przez ustawodawstwo cesarskie za dominatu, pacta adiecta – umowy dodane (dodatkowe do kontraktów dobrej wiary, zmieniające ich skutki; zwiększające zobowiązanie dłużnika były ważne tylko jeśli zawarte były razem z kontr. głównym, zmniejszające – w dowolnym czasie) – przez jurysprudencję).

Kontrakty nienazwane i pacta vestitia rozszerzyły kategorie źródeł zobowiązań wg prawa cywilnego; pozostałe były umowami nieformalnymi nuda pacta.

Podobne prace

Do góry