Ocena brak

Pacta i ich rodzaje

Autor /Donat Dodano /18.11.2011

Pacta – były to umowy, które nie były kontraktami. Były umowami nieformalnymi. Dochodziły do skutku przez osiągnięcie prostego porozumienia (solo consensu). Pacta częste i ważne uzyskiwały ochronę procesową, przez co stawały się kontraktami.

Pacta nuda – były to gołe umowy, pozbawione ochrony procesowej. Na ich podstawie nie można było wnieść powództwa (actio). Dawały podstawę do obrony pozwanego w procesie przez ekscepcję. Niektóre pacta nuda uzyskały ofensywną ochronę procesową, pretorowie udzielali na jej podstawie powództwa, w wyniku tego pactum stawało się kontraktem.

Dalszą kategorię stanowią pacta vestita – „umowy ubrane”, zaskarżalne. Dzieliły się na trzy kategorie:

  • pacta praetoriaochrona pretorska, nie stały się kontraktami

  • pacta legitima – uzyskały sankcję zaskarżalności w oparciu o przepisy prawa cesarskiego

  • pacta adiecta – umowy nieformalne, dołączane do kontraktów i chronione powództwami z tychże kontraktów.

Do góry