Ocena brak

P. Lecky – podstawowe elementy organizacji i mechanizmy rozwoju człowieka

Autor /Poldek Dodano /05.07.2011

Osobowość to organizacja wzajemnie ze sobą powiązanych wartości. Zachowanie człowieka zmierza do integracji, do zharmonizowania. Celem życia, działania człowieka jest integracja wartości na coraz wyższym etapie rozwoju. Harmonijność oznacza stan uporządkowania zgodny z zasadą naturalnego rozwoju. Integracja i harmonijność jest nadrzędnym celem rozwoju człowieka. Tym celom podporządkowane jest całe zachowanie człowieka.

Osobowość zbudowana jest z wartości i idei. Wartości gromadzą się wokół jednej idei – indywidualnej oceny koncepcji własnej osoby. Wartości i idee mogą mieć pozytywny lub negatywny charakter. Te których charakter jest pozytywny zawierają społeczną akceptację. Jądrem osobowości jest koncepcja własnego „ ja ‘’, zawiera ona aspekty pozytywne i negatywne. Od tego czy więcej jest wartości pozytywnych czy negatywnych zależy funkcjonowanie człowieka. To wyznacza styl funkcjonowania – to jądro osobowości. Jądro składa się początkowo z dwóch idei: pokarmu i bezpieczeństwa. W zależności od tego jak te idee będą realizowane to spełnia się wartość człowieka. W trakcie rozwoju świat idei się uzupełnia, a ich charakter zależy od środowiska.

Do góry