Ocena brak

Owodnia

Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011

Owodnia (amnion) jest błoną płodową otaczającą zarodek. Powstaje ona z komórek węzła zarodkowego, zwanych amnioblastami. Przez powstającą w węźle jamkę i wzbierający się w niej płyn amnioblasty zostają rozsunięte na obwód, gdzie zostają otoczone mezenchymą pozazarodkową. Owodnia oddziela się później od kosmówki, obie jednak pozostają z sobą połączone pasmem mezenchymy przebiegającym od tylnego brzegu tarczy zarodkowej wzdłuż owodni do kosmówki

W miarę jak zarodek rozrasta się i odsznurowuje się od pęcherzyka żółtkowego, połączenie między nimi przekształca się w długi przewód jelitowo-żółtkowy. Owodnia rozrasta się w duży pęcherz obejmujący zarodek.

Płyn wypełniający owodnię, tzw. wody płodowe, tworzy właściwe wodne środowis-ko dla zarodka.

Podobne prace

Do góry