Ocena brak

Owady - Systematyka

Autor /Natan Dodano /26.01.2012

Uporządkowanie pomaga w zrozumieniu różnorodności. Każdy człowiek, zwykle zresztą nieświadomie, klasyfikuje w jakiś sposób znane mu obiekty. Można je przy tym porządkować w bardzo rozmaity sposób - według rozmiarów, barw lub innych rzucających się w oczy cech i właściwości. Przedmioty wytwarzane przez człowieka, a także inne obiekty nieożywione, pomiędzy którymi nie zachodzą określone relacje, można klasyfikować umownie, arbitralnie, zależnie od potrzeb i założonych celów, z żywymi organizmami sprawa ma się jednak inaczej. Wszystkie one pochodzą bowiem od wspólnych przodków, żyjących niegdyś, przed milionami lat, w zamierzchłej przeszłości Ziemi, więc łączy je bliższe lub dalsze pokrewieństwo. Często jest ono „zamaskowane" przez powstałe później przystosowania do życia w konkretnym środowisku. Tak więc, na przykład, larwy niektórych owadów są na pierwszy rzut oka podobne do robaków obłych, niemniej jednak nadal są one owadami, a nie robakami.

Mrówki i termity wyróżniają się m.in. zdolnością do tworzenia wysoko zorganizowanych społeczeństw, pod wieloma względami do siebie podobnych. Niemniej jednak mrówki należą do błonkówek, a więc całkiem innego rzędu niż termity, z którymi nie łączy ich bliższe pokrewieństwo.

Systematyka owadów oparta jest głównie na cechach budowy postaci doskonałych. Próba podania charakterystyk każdej z licznych przedstawionych w leksykonie rodzin (a przecież zmieściła się tu tylko część spośród wszystkich występujących w Europie!) spowodowałaby jednak znaczne przekroczenie zaplanowanej objętości książki. Na szczęście w przytłaczającej większości przypadków doskonale widać te ogólne cechy budowy na zdjęciach. Starano się przy tym pokazać najbardziej typowych przedstawicieli poszczególnych, wybranych z podanych na wstępie względów, rodzajów, rodzin i rzędów. Stadia rozwojowe przedstawiono natomiast tylko przykładowo, aby czytelnik mógł zobaczyć, jak odmienne mogą być one u różnych grup owadów.

Podobne prace

Do góry