Ocena brak

Owady - Narządy wewnętrzne

Autor /Natan Dodano /26.01.2012

Owady są niewątpliwie najwyżej rozwiniętą grupą bezkręgowców lądowych. Niektóre motyle i chrząszcze mają tak niewiarygodnie czuły zmysł węchu, że są w stanie wyczuć zaledwie jedną cząsteczkę specyficznej dla danego gatunku wydzieliny gruczołów zapachowych (tzw. feromonu płciowego) i odpowiednio na nią zareagować. Jednak układ nerwowy owadów w porównaniu z układem nerwowym kręgowców jest zdecydowanie słabiej rozwinięty. W głowie znajduje się mózg, zwany także zwojem nadprzełykowym, połączony ze zwojem podprzełykowym (tzw. mózgiem brzusznym) konektywami około-przełykowymi. Łącznie zwoje te tworzą centralny układ nerwowy, łączący się z unerwiającymi całe ciało owada układami: obwodowym oraz sympatycznym.

Reakcje owadów są zwykle dość stereotypowe; zdolność uczenia się jest bardzo ograniczona. Układ krążenia jest otwarty, a proste, rurkowate serce położone jest po grzbietowej stronie odwloką. W przewodzie pokarmowym niektórych owadów, np. termitów, żyją symbio-tyczne mikroorganizmy - bakterie i wi-ciowce - umożliwiające im trawienie celulozy. Układ oddechowy składa się z silnie rozgałęzionego systemu cienkościennych rurek, tzw. tchawek, doprowadzających tlen atmosferyczny do wszystkich narządów. Otwierają się one na powierzchni ciała przetchlinka-mi. Narządy rozrodcze dojrzewają dopiero po zakończeniu rozwoju larwalnego.

Podobne prace

Do góry