Ocena brak

OVERLORD - operacja 1944 r.

Autor /emil Dodano /28.02.2011

Kryptonim alianckiej inwazji na Eu­ropę Zachodnią 6 czerwca 1944 r., której morska część otrzymała kryp­tonim „Neptun". Pierwsze decyzje w sprawie przygo­towań do operacji „Overlord" podję­li prezydent Franklin D. Roosevelt i premier rządu brytyjskiego Winston Churchill w czasie konferencji w Ca­sablance w styczniu 1943 r. (*„Sym-bol"); postanowili wówczas powołać instytucję COSSAC (Chief of Staff to the Supremę Allied Commander-Sztab Naczelnego Dowódcy Sprzy­mierzonych), zespół planujący przygotowania oraz przerzucanie wojsk amerykańskich do baz w Wielkiej Brytanii („Bolero"). W wyniku analizy materiałów wy­wiadowczych COSSAC wybrał re­jon na północno-zachodnim wy­brzeżu Francji między Hawrem i półwyspem Cotentin jako najlep­sze miejsce do dokonania inwazji.

Odpowiednio twardy grunt plaż po­zwalał tu desantować czołgi i inneciężkie pojazdy, położony w pobli­żu duży port w Cherbourgu po zdo­byciu stałby się główną bazą zao­patrzeniową, dobrze rozbudowana sieć dróg prowadziła w głąb Francji; nie bez znaczenia była stosunkowo słaba obrona niemiecka. Plan zaa­probowali szefowie dwóch mo­carstw na konferencji w Quebecu w sierpniu 1943 r. (*„Quadrant").

W lutym 1944 r. utworzono SHAEF (Supremę Headquartres Allied Expeditionary Force - Kwatera Główna Sprzymierzonych Sił Eks­pedycyjnych), która w następnym miesiącu przeniosła się do siedziby w Bushy Park na przedmieściach Londynu. Funkcję naczelnego do­wódcy powierzono gen. Dwightowi D. *Eisenhowerowi, dowodzenie si­łami lądowymi - gen. Bernardowi L. *Montgomery'emu, lotniczymi -Gen. Traffordowi *Leigh-Mallo-ry'emu, morskimi - adm. Bertran­dowi *Ramsayowi. (*Normandia).

Podobne prace

Do góry