Ocena brak

OUTSOURCING USŁUG

Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011

 

 

oncepcja outsourcingu zakłada również tworzenie nowego modelu w zakresie usług. Otóż uważa się, że można zrezygnować z usług, które nie mają istotnego znaczenia dla firmy i mogą być świadczone przez specjalistyczne przedsiębiorstwa.

Najczęściej wymienia się tu takie usługi jak: ochrona firmy, zbiorowe żywienie (stołówki i bary), przetwarzanie informacji, utrzymywanie w stanie używalności maszyn i urządzeń (usługi remontowe), sprzedaż, utrzymywanie czystości, a nawet księgowanie. Najbardziej odpowiednie do outsourcingu są usługi luźno związane z podstawową działalnością firmy, a więc: zapewnienie bezpieczeństwa, zbiorowe żywienie. Są to równocześnie usługi proste. Bardziej skomplikowane są usługi polegające na przetwarzaniu informacji, a przy tym stopień powiązania z działalnością przedsiębiorstwa jest wysoki. Mocno zintegrowana z działalnością firmy jest np. rachunkowość finansowa.

Podsumowując, można stwierdzić, że te usługi, które są proste i mało zintegrowane z podstawową działalnością firmy, najbardziej nadają się do przekazania na zewnątrz. Należy jednak pamiętać, że nie ma tu jednego ogólnego wzorca, a uporządkowanie obszaru usług w konkretnym przedsiębiorstwie zależeć będzie od jego specyfiki.

Podobne prace

Do góry