Ocena brak

Outsourcing

Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011

 

Inne nowoczesne narzędzia wspierające cash flow to instrumenty takie jak: forfaiting, zagregowany rachunek bankowy - pooling, karty kredytowe typu charge, instrumenty depozytowe.

Jednostka posiadająca wolne środki pieniężne ma do wyboru dwie opcje: może je lokować na rynku pieniężnym i kapitałowym sama we własnym zakresie, może też zlecić zarządzanie tymi środkami wyspecjalizowanej firmie, świadczącej tego typu usługi finansowe. Na rynku polskim działa już około 25 licencjonowanych firm zarządzających portfelem swoich klientów.

Rynek kapitałowy staje się coraz bardziej skomplikowany, dlatego popularność usług outsourcingu rośnie. Celem każdej inwestycji jest uzyskanie dobrej stopy zwrotu, jednak im wyższa oczekiwana stopa zwrotu, tym wyższe ryzyko. Wyspecjalizowanym instytucjom łatwiej jest dobrać strategię zarządzania portfelem i dopasować ją do potrzeb klienta. Firma posiadająca wysokie nadwyżki środków pieniężnych może zminimalizować ryzyko poprzez powierzenie zarządzania swoim portfelem kilku zarządzającym.

Podobne prace

Do góry